Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Sekcije

Energetsko varčno mesto

 

Naziv energetsko varčnega mesta prejmejo občine, ki so uresničile ali sprejele izbrane ukrepe na področju energetske politike. Pri tem velikost občine ni pomembna. Po eni strani omenjeni naziv kaže, kaj je občina dosegla pri doslednem izvajanju energetske politike, usmerjene v končni rezultat, po drugi strani pa pomeni zavezo k nadaljnjemu uresničevanju začrtane poti. Trenutno je v Švici okrog sto energetsko varčnih mest.


Cilj:

Kot energetsko varčno mesto se je občina Herisau zavezala k spodbujanju trajnostne energetske politike na lokalni ravni. Pri tem podpira zlasti uresničevanje ciljev iz programa "Energie Schweiz" (do leta 2010 glede na izhodiščno leto 2000), kot so:
- 15-odstotno zmanjšanje emisij CO2 med sežigom goriv,
- povečanje porabe električne energije za manj kot 5 odstotkov,
- 3-odstotno povečanje rabe toplotne energije iz obnovljivih virov energije,
- 1-odstotno povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije.


Izvedba:

Za uresničevanje zastavljenih ciljev je odgovorna občinska energetska komisija, ki v ta namen pripravi načrt ukrepov za izvajanje energetske politike na lokalni ravni in ga redno dopolnjuje:
- gradnja in planiranje,
- oskrba z električno energijo,
- voda, odpadne vode, odpadna toplota,
- promet, mobilnost,
- razvoj odnosov z javnostmi v zvezi z energetsko politiko,
- interna organizacija.
Informacije o dejavnostih, ki trenutno potekajo v Herisauu, so objavljene na domači spletni strani.


Učinek:

Podelitev naziva energetskega varčnega mesta ima na občino različne pozitivne učinke:
- Energetsko varčno mesto se predstavlja kot sodobna občina, ki si s sodobnim načinom upravljanja energije prizadeva za uveljavitev trajnostnega razvoja.
- Občina želi izvajati angažirano energetsko politiko tudi v prihodnje, saj mora upravičenost naziva potrditi vsako tretje leto v ponovnem postopku presoje.
- Prebivalstvo ima neposredno korist od uresničevanja načrta ukrepov, zlasti na področju svetovanja, izvajanja posameznih akcij in spodbujanja rabe okolju prijazne energije.


Region:

Mesto Herisau


Udeleženec:

Organi na vseh stopnjah, vsi prebivalci


Obdobje trajanja:

Od leta 2003 dalje


Financiranje:

Proračunska sredstva

 

Gap Chambéry Brig-Glis Sondrio Sonthofen Herisau Trento Bolzano Bad Reichenhall Bad Aussee Belluno Villach Maribor Idrija Annecy Lecco Chamonix Tolmin Tolmezzo karte_alpen.png

 

 

 

 
Osebna orodja